เคบียูโพลชี้ โดยศูนย์ของใหม่การพัฒนาทุนมนุษย์ มัธยมเกษมบัณฑิต เปิดเผยผลสำรวจ “ปรากฎการณ์ล้มมวย ปัญหาทางออก” ชี้ชาวไทยมองดูปัญหาด้านการล้มมวยมีมาโดยตลอด

เคบียูโพลชี้ รับกระทบต่อวิกฤติเชื่อถือของแวดวงแวดวงมวยไทย เชื่ออนาคตกำเนิดอีก เจาะจงมูลเหตุมาจากการเดิมพันและก็เซียนมวยบางกรุ๊ป รวมทั้งอิทธิพลมืด แนะภาครัฐเข้าควบคุมรวมทั้งบังคับใช้ข้อบังคับเข้มข้มเพื่อดูแล

จากกรณีปรากฎการณ์การล้มมวยของนักมวยไทยอาชีพรายหนึ่งเมื่อเร็วๆนี้ทำให้เกิดผลเสียรวมทั้งวิกฤตอเลื่อมใสต่อแวดวงมวยไทยในมากมายมิติ เพื่อเป็นการเกื้อหนุนรวมทั้งสงวนไว้ซึ่งศิลป์การต่อสู้ประจำชาติให้อยู่คู่กับสังคมรวมทั้งประเทศสืบไปตลอดกาล

เคบียูโพลชี้

จนถึงเป็นที่ยอมรับของแวดวงกีฬาโลก เคบียู สปอร์ต โพล โดยศูนย์สิ่งใหม่การพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ก็เลยตรวจสอบนึกเห็นเรื่อง “ปรากฎการณ์ล้มมวย ปัญหาเกี่ยวกับทางออก” เพื่อสะท้อนมุมมองในมิติต่างๆของราษฎรและก็ผู้ที่มีการเกี่ยวข้องในแวดวงกีฬาไทย

ในการตรวจสอบดังที่ได้กล่าวผ่านมาแล้วทำงานผ่านระบบออนไลน์ระหว่างวันที่ 17- 19 ตุลาคม 64โดยกลุ่มของตัวอย่างเป็นสามัญชนทั่วๆไปรวมทั้งคนที่พึงพอใจแล้วก็ติดตามข้อมูลทางการกีฬาซึ่งแก่ตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปปริมาณ 1,209 คน แบ่งเป็นเพศผู้ 746 คน

คิดเป็นปริมาณร้อยละ 61.70 ผู้หญิง 463 คน คิดเป็นปริมาณร้อยละ 38.30 ซึ่งผลของการวิเคราะห์ในหัวข้อต่างๆโดยภาพรวมพบว่า ความเห็นที่มีต่อปรากฎการณ์การล้มมวยในประเทศไทย กลุ่มทดลองส่วนมากจำนวนร้อยละ 69.71 มีความเห็นว่ามีมาอย่างต่อเนื่อ https://www.maxfighting.com

ง รองลงมาปริมาณร้อยละ18.60 มีเป็นบางโอกาส แล้วก็จำนวนร้อยละ11.69 ยังไม่แน่ใจ รวมทั้งจากปรากฎการณ์ปัจจุบันคาดว่าในอนาคตการล้มมวยในประเทศไทยยังจะมีอีกไหม โดยมาก ปริมาณร้อยละ 81.03 คาดว่าจะมี รองลงมาปริมาณร้อยละ 12.89 ยังไม่มั่นใจ รวมทั้งจำนวนร้อยละ 6.08 คาดว่าจะไม่มี

ที่มาของการล้มมวย โดยมากปริมาณร้อยละ 32.01 การเดิมพัน รองลงมาปริมาณร้อยละ 24.57 เซียนมวยบางกรุ๊ปแล้วก็อิทธิพลมืด ปริมาณร้อยละ19.88 นักมวยและก็นายจ้างไม่กลัวข้อบังคับ

จำนวนร้อยละ14.63 นักมวยขาดความสำนึกรวมทั้งความเพียงพอ จำนวนร้อยละ 5.33 นักมวยขาดผลประโยชน์และก็รายได้ที่ดีเพียงพอและก็อื่นๆปริมาณร้อยละ3.58 ส่วนเหตุที่มีผลต่อการเดิมพันมวยไทย ส่วนมากจำนวนร้อยละ 29.08 ความนิยมและก็ความชื่นชอบ รองลงมาปริมาณร้อยละ 24.65

จังหวะรวมทั้งการเข้าถึงการประลองผ่านวิถีทางต่างๆจำนวนร้อยละ18.80 การแพร่หลายของการจัดการแข่ง จำนวนร้อยละ13.07ปัญหาเศรษฐกิจแล้วก็ค่ายังชีพ จำนวนร้อยละ10.05 ขาดความพอเหมาะและไม่นับถือข้อบังคับ แล้วก็อื่นๆปริมาณร้อยละ 4.35

เคบียูโพลชี้

ปัญหาแล้วก็ผลพวงที่มีต่อการล้มมวย จำนวนมากปริมาณร้อยละ 34.88 กระทบต่อวิกฤติเชื่อถือของแวดวงแวดวงมวยไทย รองลงมาจำนวนร้อยละ 25.02 กระทบต่อความโด่งดังของศิลป์การต่อสู้ประจำชาติ จำนวนร้อยละ 21.73 นำไปสู่คดีอาชญากรรม ข่าวมวย วันนี้

ปริมาณร้อยละ12.77 กระทบต่อเศรษฐกิจ แล้วก็สังคมปริมาณร้อยละ3.11 กระทบต่อเกียรติยศความเป็นคนและก็อื่นๆจำนวนร้อยละ 2.49 ในเวลาที่มาตรการการปกป้อง และก็ปรับปรุง แก้ไขการล้มมวย จำนวนมาก ปริมาณร้อยละ37.11 ใช้มาตรการตามกฎหมาย อย่างเข้มข้น และก็ตั้งใจจริง

รองลงมาจำนวนร้อยละ24.95 ใช้มาตรการทาง ด้านสังคม ห้ามผู้ที่มีการเกี่ยวข้อง ข้องแวะกับ แวดวงชั่วชีวิต จำนวนร้อยละ12.09 จ่ายค่าแรงรวม ทั้งจัดผลประโยชน์ ที่สมควร ให้กับนักมวย

จำนวนร้อยละ11.51 หัวหน้าค่ายรวมทั้ง นักมวยหลีกไกล จากการเดิมพัน จำนวนร้อยละ 9.44 สร้างความรู้ความเข้าใจและก็ความ รับผิดชอบต่อวิชาชีพ ให้กับนักมวย และก็ผู้ที่มี การเกี่ยวข้อง แล้วก็อื่นๆจำนวนร้อยละ 4.9 1ปีครึ่งหลัง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เมืองเหล่ากอ บุญญานุความประพฤติ ผู้อำนวยการศูนย์ สิ่งใหม่การพัฒนา ทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต กล่าวเพิ่มอีก ว่าจากผลที่ได้ รับจากการสำรวจ ดังที่กล่าวมาข้างต้น จะมองเห็นได้ว่ากลุ่มของตัวอย่างมั่นใจ ว่าปรากฎกาณ์ การล้มมวยในสังคมไทย มีมาโดยตลอด

โดยมูลเหตุหลัก มาจากการเดิมพัน ภายใต้การติดต่อ ประสานงานทำงาน ของเซียนมวย บางกรุ๊ปและ ผู้มีอำนาจมืด อย่างไรก็ แล้วแต่ถ้าพิจารณา ถึงการเดิมพัน สำหรับสังคมไทย หรือต้นเหตุที่ เข้าไปเกี่ยวโยง กับแวดวงกีฬาบางจำพวก โดยยิ่งไปกว่านั้นมวยไทย

นั้นจะสอดคล้อง กับผลที่ได้รับ จากการสำรวจ ที่มาจากค่าความนิยม แล้วก็ความพอใจ เป็นลำดับต้นๆ แล้วก็ที่น่าดึงดูดกลุ่มทดลอง ยังสะท้อนไป ในทางเดียวกันว่า การล้มมวยจะ มีผลกระทบรวมทั้ง กำเนิดปัญหา ต่อวิกฤติเชื่อถือของแวดวงมวยไทย ตามมาอย่าง หลีกเลี่ยงไม่ได้

ผู้อำนวยการศูนย์ ของใหม่การพัฒนา ทุนมนุษย์ มัธยมเกษมบัณฑิต ยังเผยอีกว่า เพื่อเป็นการปกป้องรวมทั้งปรับปรุงไม่ให้ กำเนิดความฉาวโฉ่ ตลอดจนตอกย้ำ ต่อแวดวงมวยไทย ซึ่งนับว่าเป็นศิลป์การต่อสู้ ประจำชาติที่สำคัญที่บรรพชน ได้แต่งตั้งรวมทั้ง ถ่ายทอดกันมา

ต่อไปนี้ถ้าเกิด ต้องการจะสงวนไว้ ซึ่งความคิด และก็มรดกอันสำคัญยิ่ง ผู้ที่เกี่ยวข้อง ในแวดวงมวยไทย ทุกภาคส่วนโดยเฉพาะ อย่างยิ่งนายสนาม โปรโมเตอร์ หัวหน้าค่าย

ตลอดจนนายทะเบียน ซึ่งเช่นบุคลากร หรือข้าราชการ ที่รับผิดชอบ ของการกีฬา แห่งประเทศไทย ต้องครัดเคร่งกับการใช้มาตรการทางด้านกฎหมาย ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติกีฬาชกมวย พุทธศักราช2542 อย่างเข้มข้นแล้วก็เอาจริงเอาจังอย่างสม่ำเสมอ